קואליצית "מזון וחיים" היא קואליציה של ארגוני סביבה, בריאות וזכויות בעלי חיים הפועלים לקדם מערכות מזון מקיימות, בריאות, שוויוניות וצודקות באמצעות הפחתת ייצור וצריכה של מזון מהחי.

החזון שלנו

לקדם מערכות מזון מקיימות, בריאות, שוויוניות וצודקות, באמצעות הפחתת צריכת מזון מהחי, בדגש על בשר. היעד הוא להביא להפחתה בצריכת הבשר בישראל ב 50% עד 2030 וב-25% עד 2025, למידע נוסף לחצו כאן.

זאת מתוך התפיסה שצמצום ייצור וצריכה של מזון מהחי ומעבר לתזונה מבוססת על מזון מהצומח נחוץ לבלימת משבר האקלים ובירוא יערות, הקטנת הניצול וההרג של בעלי חיים, קידום ביטחון תזונתי, בריאות והקטנת פערים בתחום המזון, שמירה על הטבע והגנה על חיות הבר.

הקואליציה מתמקדת בשינוי המדיניות הממשלתית כדי להביא לשינוי בתמיכות, רגולציה, מוסדות ציבור, וחינוך הציבור לשינוי הרגלים.

תומכים בנו

ארגונים חברים בקואליציה

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
ארגון מקצועי שמטרתו ביסוס מערכת מזון בת קיימא שתורמת לביטחון התזונתי של תושבי ישראל.
קישור לאתר
איגוד רופאי בריאות הציבור
איגוד שחבריו הם מומחים בבריאות הציבור מטרתו קידום ענף בריאות הציבור במישור המנהלי, המדעי, הקליני, החברתי, ההוראתי והאתי.
קישור לאתר
חופש לבעלי חיים
"חופש לבעלי חיים" הוא ארגון הקואר להתעוררות ציבורית מול היחס האלים של האנושות כלפי החי והטבע.
קישור לאתר
תנו לחיות לחיות
ארגון שמטרתו הגנה על בעלי החיים וקידום זכויותיהם, ובכלל זה לספק עזרה לבעלי חיים הנתונים במצוקה, להעלות מודעות ציבורית ולמנוע התעללות.
קישור לאתר
גרינפיס
ארגון הפועל ביותר מחמישים מדינות ומטרתו לתת קול למשבר האקולוגי. מחולל שינוי באמצעות: מחקר, פעולה ישירה לא אלימה, לוביזם וגיוס דעת הקהל הרחבה.
קישור לאתר
אנימלס
ארגון שפועל להגנה על בעלי חיים הנפגעים באופן ממוסד ובמיוחד בתעשיות המזון מן החי.
קישור לאתר
המטה לקידום טבעונות בצה"ל
ארגון המקדם הנגשת מענה טבעוני איכותי והפחתת בשר בצה"ל ובכוחות ביטחון נוספים, לצד הצלת בעלי חיים בשטחי הצבא ובחסותו והגנה עליהם.
קישור לאתר
הקליניקה לרגולציה סביבתית, אוניברסיטת בר אילן
הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לארגונים, לקהילות וליחידים המבקשים לפעול בתחום של הגנה על הסביבה וקידום תכנון בר קיימא וצדק סביבתי.
קישור לאתר
The Good Food Institute
מכון מחקר בינלאומי ללא מטרות רווח, הפועל לקידום המחקר והפיתוח של חלבונים אלטרנטיביים במטרה לתת מענה לאתגרים המושפעים מתעשיית המזון מן החי.
קישור לאתר