הפעולות שלנו

אנו צריכים אתכם כדי לעשות את השינוי!

תמכו בצעדים שאנחנו מקדמים ועזרו לנו לקדם את החזון לתזונה טובה: לחברה • לאדם • לסביבה • לבעלי החיים

מתנגדים להורדת מכסים על בשר!

תמכו בצעדים שאנחנו מקדמים ועזרו לנו לקדם את החזון של תזונה טובה לחברה, לאדם, לסביבה ולבעלי החיים. הצטרפו לקריאה שלנו לקידום מזון טוב לסביבה ולאדם. להצטרפות לשינוי לחצו על העיגול עם העפרון.

מפת דרכים לצעדי מדיניות נחוצים

כתבנו מפת דרכים לצעדי מדיניות נחוצים למעבר למערכת מזון מבוססת על הצומח עד 2030!

מקדמים ביחד אמנה בינלאומית

מקדמים ביחד אמנה בינלאומית שקוראת להפסקת הרחבה של תעשיית המזון מהחי, מעבר למערכות מזון מבוססות צומח ושיקום של מערכות אקולוגיות שנפגעו. אפשר להצטרף כארגון, חברה, אדם פרטי או רשות מקומיות.